katoti


katoti
katóti, -ója, -ójo 1. intr. sunkiai eiti, važiuoti, vykti: Aš su taũ nesuspėsiu katóti Č. Tokiuo keliu sunku katóti Ds. Jonas katoja į Jūžintus . 2. (plg. l. katować) tr. Sv mušti, plakti: Buvo laikai, kad ponas mužiką katójo Žl. \ katoti; apkatoti; atkatoti; įkatoti; iškatoti; nukatoti; prakatoti; prisikatoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • List of people of North Karnataka — Contents 1 Introduction 2 Law and Justice 3 Historical 3.1 Mathematics 4 Literature …   Wikipedia

  • apkatoti — tr. 1. apvažiuoti, apeiti: Visą apylinkę apkatojo Ds. 2. sunkiai apdirbti: Prieš pusryčius šitas šmotas žemės reikia apkatoti (aparti) Ds. katoti; apkatoti; atkatoti; įkatoti; iškatoti; nukatoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkatoti — intr. sunkiai ateiti, atvažiuoti: Aš pas jum per arimus atkatojau Dkk. ◊ kailį atkatoti primušti: Aš tau kailį atkatosiu Žl. katoti; apkatoti; atkatoti; įkatoti; iškatoti; nukatoti; prakatoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškatoti — intr. išeiti, išvažiuoti: O ana Debeikiuos iškatojo, palikus ligonį Dbk. katoti; apkatoti; atkatoti; įkatoti; iškatoti; nukatoti; prakatoti; prisikatoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • katalyti — katãlyti, ija, ijo 1. tr. Kp, Ln, Gdl, Bgs pliekti, lupti, mušti, tvoti; katoti 2: Su žiužiu į nugarą katãlyti J. 2. intr. ką nors smarkiai daryti (pvz., važiuoti, valgyti...): Jau atgal katalija (važiuoja) Vl. | refl.: Katalijams katalijams… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • katuoti — katuoti, uoja, ãvo 1. intr., tr. smarkiai eiti, smarkiai dirbti, valgyti ir pan., katoti: Jis neina povalio, ale katuoja ir katuoja Mrs. Kur tep katuoji, brolau, net uždusęs? Smn. Kad jis katuo[ja], tai katuo[ja], negali nė pavyt Skr. | Kaži, ar …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krikatoti — ×krìkatoti, oja, ojo (sl.) intr. juoktis: Vakar krìkatojo krìkatojo, o nū ko neverkia Lz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukatoti — intr. nueiti, nuvažiuoti: Gal ben dvidešims kilometrų pėsčios nukatojom Užp. katoti; apkatoti; atkatoti; įkatoti; iškatoti; nukatoti; prakatoti; prisikatoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašliukatoti — pašliùkatoti intr. paklampoti per purvą: Su šitais vaikais tai čysta bėda: padarysi medžiokus, tai vieną dieną pašliùkatos, ir vėl dãrai Ml. šliukatoti; pašliukatoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pleikatoti — pleikatoti, oja, ojo Mžk, pleĩkatoti Als, pleikatoti, oja, ojo; Kos212 žr. pleiskanoti: Burna pleikatoja pavasarį nuo vėjo, t. y. lupas, plėšos skūrelė, bluzganos eina nuo veido J. Rankos pleikato[ja] nuo vėjo, kad šlapios J. Ka burna… …   Dictionary of the Lithuanian Language